Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CĂN HỘ CAO CẤP CAGALAXY 9

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT  KHU CĂN HỘ CAO CẤP GALAXY 9 (475 M3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : NOVALAND GROUP - CTY CP ĐỊA ỐC NOVA GALAXY

Địa Điểm : Q.4 – Tp. Hồ Chí Minh.

Công Suất : 475 M3/Ngày.Đêm

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG