Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Căn hộ cao cấp CITY GARDEN - HCM

 

Căn hộ cao cấp  CITY GARDEN - HCM (700 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : CTY TNHH CĂN HỘ VƯỜN PHỐ VIỆT NAM

Địa Điểm : Bình Thạnh - Tp.HCM

Công Suất : 700 m3/Ngày.Đêm

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG