Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Căn hộ cao cấp MASTERI - THẢO ĐIỀN

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT  MASTERI THẢO ĐIỀN -TP.HCM (2.600 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : THẢO ĐIỀN INVESTMENT KẾT HỢP VỚI TẬP TOÀN VINGROUP

Địa Điểm : Quận 2 - Tp.HCM

Công Suất : 2.600 m3/Ngày.Đêm

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG