Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CAO ỐC HƯNG PHÁT -Tp.HCM

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT CAO ỐC HƯNG PHÁT – TP.HCM (250 M3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : CTY TNHH XÂY DỰNG & SẢN XUẤT HƯNG LỘC PHÁT

Địa Điểm : H.Nhà Bè – Tp. Hồ Chí Minh.

Công Suất : 250 M3/Ngày.Đêm

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG