Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CAO ỐC PRESIDENT PLACE - Tp.HCM

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT  CAO ỐC PRESIDENT PLACE – TP.HCM (55 M3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC - COTECCONS

Địa Điểm : Q.1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Công Suất : 55 M3/Ngày.Đêm

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG