Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Chung cư cao cấp PHÚ MỸ - BELLEZA

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT Chung cư cao cấp PHÚ MỸ - BELLEZA (1.500 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : CTY CP CAO ỐC SAIGON THƯƠNG TÍN SACOMREAL & CÔNG ÍCH QUẬN 4

Địa Điểm : Quận 7 – Tp. Hồ Chí Minh

Công Suất : 1.500 m3/Ngày.Đêm

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG