Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu HÀ NỘI – HALICO


DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNC NHÀ MÁY CỒN RƯỢU HÀ NỘI – HALICO (~ 2.832 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư : CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI – HALICO

Địa Điểm : KCN Yên Phong - Bắc Ninh.

Công Suất : 118 m3/H (~ 2.832 m3/Ngày.Đêm)

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG