Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Công Ty Cổ Phần Sữa VIỆT NAM - VINAMILK

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNC NHÀ MÁY VINAMILK – VIỆT NAM (~1.320 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK

Địa Điểm : Bến Cát - Bình Dương.

Công Suất : 55 m3/H (~1.320 m3/Ngày.Đêm)


 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG