Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÔNG TY HANSAE VINA - TÂY NINH (KOREA)NHÀ MÁY HANSAE VINA - TÂY NINH (KOREA) (2.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :Công ty HANSAE VINA (KOREA)

Địa Điểm : Tỉnh Tây Ninh

Công Suất : 2.000 m3/Ngày.Đêm


 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC