Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH NGK COCA – COLA VIỆT NAMDỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNC NHÀ MÁY COCA COLA - VIỆT NAM (~720 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư : CTY TNHH NGK COCA – COLA VIỆT NAM

Địa Điểm : Đà Nẵng.

Công Suất : 30 M3/h (~ 720 M3/Ngày.Đêm)

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG