Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CỤM CÔNG NGHIỆP SỢI DỆT NHUỘM PHONG PHÚDỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT CỤM CÔNG NGHIỆP SỢI – DỆT – NHUỘM PHONG PHÚ (5.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :TỔNG CTY PHONG PHÚ (ITG)

Địa Điểm : KCN Hòa Khánh – Tp Đà Nẵng.

Công Suất : 10.000 m3/Ngày.Đêm
                    (GĐ 1 : 5.000 m3/Ngày.Đêm)


CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG