Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG   CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Hệ thống SURETECH - NHỎ GỌN - THÔNG MINH

ASIATECH đầu tư, tư vấn, thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt dạng gói gọn các quy trình xử lý trong một khối thống nhất. Sản phẩm SURETECH ra đời mang ý nghĩa đem lại một giải pháp công nghệ hợp khối thống nhất (Solution of United Reactors).

Giải pháp mang lại nhiều ưu điểm:

 • Hiệu quả công nghệ xử lý cao
 • Diện tích sử dụng nhỏ gọn, tiết kiệm
 • Tính khả dụng và dễ dàng mở rộng trong tương lai
 • Giảm chi phí đầu tư
 • Chi phí vận hành thấp

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG