Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

INTERCONTINENTAL RESORT SPA - Đà Nẵng

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT  INTERCONTINENTAL  RESORT – SPA  ĐÀ NẴNG (1.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : CTY CP TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI

Địa Điểm : Q.Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng.

Công Suất : 1.000 m3/Ngày.Đêm

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC