Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

INTERCONTINENTAL RESORT SPA - Đà Nẵng

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT  INTERCONTINENTAL  RESORT – SPA  ĐÀ NẴNG (1.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : CTY CP TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI

Địa Điểm : Q.Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng.

Công Suất : 1.000 m3/Ngày.Đêm

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG