Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

KCN ĐÔNG NAM - CỦ CHIDỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN ĐÔNG NAM (5.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAIGON (VRG)

Địa Điểm : KCN Đông Nam – Củ Chi – Tp.HCM.

Công Suất : 10.000 m3/Ngày.Đêm (GĐ 1 : 5.000 m3/Ngày.Đêm)


 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG