Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

KCN ĐỒNG VĂN - HÀ NAMDỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN ĐỒNG VĂN (2.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :CTY CP PHÁT TRIỂN HÀ NAM

Địa Điểm : KCN Đồng Văn – Hà Nam.

Công Suất : 2.000 m3/Ngày.Đêm


CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG