Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

KCN MINH HUNG - BINH PHUOCDỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN MINH HƯNG – BÌNH PHƯỚC (20.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư : CÔNG TY TNHH C&N VINA

Địa Điểm : Chơn Thành – Bình Phước.

Công Suất : 20.000 m3/Ngày.Đêm
                     (GĐ II : 8.0000 m3/Ngày.Đêm
                     GĐ III : 12.0000 m3/Ngày.Đêm)

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG