Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

KCN MỸ PHƯỚC 1, 2, 3DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN MỸ PHƯỚC 1, 2, 3 (12.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :TỔNG CTY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - IDC

Địa Điểm : Tỉnh Bình Dương

Công Suất : 12.000 m3/Ngày.Đêm
                   (4.000 m3 cho mỗi công trình)


CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG