Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

KCN NHƠN TRẠCH 2DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT NHƠN TRẠCH 2 (4.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Địa Điểm : KCN Nhơn Trạch 2 - Đồng Nai.

Công Suất : 4.000 m3/Ngày.Đêm


CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC