Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

KCN NHƠN TRẠCH 5DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN NHƠN TRẠCH 5 (2.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN VIỆT NAM (IDICO)

Địa Điểm : KCN Nhơn Trạch 5 – Đồng Nai .

Công Suất : 4.000 m3/Ngày.Đêm

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG