Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

KCN TIÊN SƠN - BẮC NINHDỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN TIÊN SƠN – BẮC NINH (2.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIGLACERA

Địa Điểm : KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh.

Công Suất : 4.000 m3/Ngày.Đêm

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG