Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

KCN VSIP - QUÃNG NGÃIDỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN VSIP II BÌNH DUONG (6.000 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KCN VIỆT NAM - SINGAPORE

Địa Điểm : KCN VSIP II – Thuận An – Bình Dương.

Công Suất : 6000 m3/Ngày.Đêm
 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC