Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Khu dân cư CELADON CITY - HCM

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KHU DÂN CƯ CELADON CITY – TP.HCM (7.000 M3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :LIÊN DOANH SACOMREAL – GAMUDA LAND (MALAYSIA)

Địa Điểm : Q.Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh.

Công Suất : 7.000 M3/Ngày.Đêm

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG