Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Khu đô thị mới ĐẶNG XÁ – HÀ NỘI

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT  Khu đô thị mới  ĐẶNG XÁ – HÀ NỘI (3.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :CTY ĐT PT HẠ TẦNG VIGLACERA

Địa Điểm : Gia Lâm - Hà Nội

Công Suất : 3.000 m3/Ngày.Đêm

 

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC