Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Khu đô thị mới VĂN KHUÊ – USILK CITY – HÀ NỘI

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT  Khu đô thị mới  VĂN KHUÊ – USILK CITY – HÀ NỘI (900 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :CTY CP SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

Địa Điểm : Quận Hà Đông - Hà Nội

Công Suất : 900 m3/Ngày.Đêm

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG