Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Khu phức hợp RIVER GATE - RESIDENCE

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT  Khu phức hợp RIVER GATE - RESIDENCE (965 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : NOVALAND GROUP - CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN THANH NIÊN

Địa Điểm : Quận 4 - Tp.HCM

Công Suất : 965 m3/Ngày.Đêm

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG