Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Nhà máy cao su HÓC MÔN Q12 - CASUMINA

Nhà máy cao su HÓC MÔN Q12 - CASUMINA

Công Suất : 12.000 m3/h

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC