Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

NHÀ MÁY DỆT NHUỘM BOOMIN VINA – KOREANHÀ MÁY DỆT NHUỘM BOOMIN VINA – KOREA (1.000 M3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :CTY TNHH BOOMIN VINA (KOREA)

Địa Điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công Suất : 1.000 M3/Ngày.Đêm


CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG