Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

NHÀ MÁY DỆT NHUỘM TRẦN HIỆP THÀNHNHÀ MÁY DỆT NHUỘM TRẦN HIỆP THÀNH (4.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :Công ty TNHH TM-SX-DV TRẦN HIỆP THÀNH

Địa Điểm : Tỉnh Tây Ninh

Công Suất : 4.000 m3/Ngày.Đêm


CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG