Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

NHÀ MÁY THÉP NAM KIMDỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT NHÀ MÁY THÉP NAM KIM (1.500 M3/NGÀY.ĐÊM)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Địa Điểm : KCN Đồng An 2, Bình Dương.

Công Suất : 1.500 m3/Ngày.Đêm


CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG