Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐỒNG NAI – TỔNG CTY CN TP ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐỒNG NAI – TỔNG CTY CN TP ĐỒNG NAI

Công Suất : 9.000 m3/h

 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC