Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

PHỤC VỤ SẢN XUẤT

Công Ty Cổ Phần Cồn Rươu HÀ NỘI – HALICO

CĐT : CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI – HALICO
CS : 118 m3/H (~ 2.832 m3/Ngày.Đêm)

Công Ty Cổ Phần Sữa VIỆT NAM - VINAMILK

CĐT : CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
CS : 55 m3/H (~1.320 m3/Ngày.Đêm)

Công Ty TNHH NGK COCA – COLA VIỆT NAM

Chủ Đầu Tư : CTY TNHH NGK COCA – COLA VIỆT NAM
Công Suất : 30 M3/h (~ 720 M3/Ngày.Đêm)

 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG