Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÁC DỰ ÁN TVQLMT DẦU KHÍ

 

- Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cuu Long JOC) (Vũng Tàu)

- Công ty cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất (Tp.HCM)

- Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) (Tp.HCM)

- Công ty Liên doanh Điều Hành Hoàng Long - Hoàn Vũ (Vũng Tàu)

- Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc tại Việt Nam (KNOC) (Vũng Tàu)

- Công ty cổ phần sản xuất và Chế Biến Dầu khí Phú Mỹ (Vũng Tàu)

.......

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG