Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÁC DỰ ÁN TVQLMT KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, NHÀ Ở, …

 

- Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Khu đô thị Xi măng tại tỉnh Bình Phước)

- Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Tp.HCM)

- Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Sài Gòn Thương tín Tân Thắng (Tp.HCM)

- Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC Corp.) (Bình Dương)

- Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Tp.HCM)

- Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Nhà Đại Phúc (Tp.HCM)

- Liên hiệp hợp tác xã Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai)

- Công ty cổ phần Long Hậu (Long An)

.......

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG