Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÁC DỰ ÁN TVQLMT KHU DU LỊCH, RESORT, …

 

- Công ty cổ phần Ngọc Sương (tỉnh Khánh Hòa)

- Công ty Genuwin D&G (tỉnh Tiền Giang)

- Công ty TNHH Du lịch EDEN (tỉnh Bình Thuận)

- Công ty CP TM DV Cam Ly Măng Linh (tỉnh Lâm Đồng)

.......

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC