Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÁC DỰ ÁN TVQLMT KHU DU LỊCH, RESORT, …

 

- Công ty cổ phần Ngọc Sương (tỉnh Khánh Hòa)

- Công ty Genuwin D&G (tỉnh Tiền Giang)

- Công ty TNHH Du lịch EDEN (tỉnh Bình Thuận)

- Công ty CP TM DV Cam Ly Măng Linh (tỉnh Lâm Đồng)

.......

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG