Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÁC DỰ ÁN TVQLMT NHÀ MÁY SẢN XUẤT

 

- Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam) (tỉnh Bình Dương)

- Chi Nhánh công ty TNHH NGK COCA-COLA Việt Nam (Hà Nội)

- Công ty TNHH Happy Land Funiture (Long An)

- Công ty TNHH Crown Sài Gòn (Tp.HCM)

- Công ty TNHH Akzonobel (Đồng Nai)

- Công ty cổ phần Sữa Việt Nam– VINAMILK (tỉnh Lâm Đồng)

- Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc ( tỉnh Hưng Yên)

.......

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG