Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Chứng Nhận & Khen Thưởng

⇒ Đơn vị trao giải: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.

- Cúp vàng: ” VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ” 2 năm liến 2008 – 2009.

- Bằng khen: ” TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ” 2 năm liền 2006 – 2007.

 

⇒ Đơn vị trao giải: BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VIỆT NAM.

- Cúp vàng: “ TECHMARK VIETNAM ASIAN +3 ” 2009 cho “ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ”.

 

⇒ Đơn vị trao giải: SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VIỆT NAM.

- Bằng khen: “ CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ” 2 năm liền 2008 – 2009.

 

⇒ Đơn vị trao giải: BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.

- Bằng khen: “ ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM XUẤT SẮC ” 2009 cho “ SẢN PHẨM & CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG ”.

 

⇒ Đơn vị trao giải: HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.

- Cúp “ MÔI TRƯỜNG ”:

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN ” 2009.

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN (BIOX – PREOZONE) ” 2007.

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT: KHU DÂN CƯ, CAO ỐC, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN,.. ” 2006.


⇒ Đơn vị trao giải: " ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "

- Chứng nhận: " DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIÊU BIỂU " 2014 - 2015.

 

⇒ Đơn vị trao giải: " ỦY BAN TRUNG ƯƠNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM "

- Chứng nhận: " GIẢI THƯỞNG SAO ĐỎ " 2014.