ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Hệ thống xử lý

CTY CP CỒN RƯỢU HALICO – HÀ NỘI

Chủ Đầu Tư :Đang cập nhật..

Địa Điểm : Đang cập nhật..

Công Suất : 2.832 m3/Ngày.Đêm