ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Hệ thống xử lý

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT CỤM CÔNG NGHIỆP SỢI – DỆT – NHUỘM PHONG PHÚ (5.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :TỔNG CTY PHONG PHÚ (ITG)

Địa Điểm : KCN Hòa Khánh – Tp Đà Nẵng.

Công Suất : 10.000 m3/Ngày.Đêm (GĐ 1 : 5.000 m3/Ngày.Đêm)