ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Hệ thống xử lý

NHÀ MÁY NGK COCA-COLA VIỆT NAM

Chủ Đầu Tư :Đang cập nhật..

Địa Điểm : Đang cập nhật..

Công Suất : 1.500 m3/Ngày.Đêm