ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Hệ thống xử lý

NHÀ MÁY THUỐC LÁ ĐỒNG NAI – TỔNG CTY CN TP ĐỒNG NAI

Chủ Đầu Tư :Đang cập nhật..

Địa Điểm : Đang cập nhật..

Công Suất : 9.000 m3/h