ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Hệ thống xử lý

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN ĐÔNG NAM (5.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAIGON (VRG)

Địa Điểm : KCN Đông Nam – Củ Chi – Tp.HCM.

Công Suất : 10.000 m3/Ngày.Đêm (GĐ 1 : 5.000 m3/Ngày.Đêm)