ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Hệ thống xử lý

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN MINH HƯNG – BÌNH PHƯỚC (20.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY TNHH C&N VINA

Địa Điểm : Chơn Thành – Bình Phước.

Công Suất : 20.000 m3/Ngày.Đêm (GĐ II : 8.0000 m3/Ngày.Đêm & GĐ III : 12.0000 m3/Ngày.Đêm)