ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Hệ thống xử lý

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN MỸ PHƯỚC 1 – 2 – 3 (12.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :TỔNG CTY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - IDC

Địa Điểm : Tỉnh Bình Dương

Công Suất : 12.000 m3/Ngày.Đêm (4.000 m3 cho mỗi công trình)