ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Hệ thống xử lý

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XLNT KCN VSIP II BÌNH DUONG (6.000 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư :CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KCN VIỆT NAM - SINGAPORE

Địa Điểm : KCN VSIP II – Thuận An – Bình Dương.

Công Suất : 6000 m3/Ngày.Đêm