Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MBR CỦA ASIATECH

Công nghệ xử lý MBR ( Membrane Bio-Reactior) là công nghệ kết hợp giữa 2 quá trình:

+ Công nghệ xử lý nước thải theo phương pháp sinh học.

+ Tách sinh khối vi khuẩn bằng màng vi lọc (Microfiltration).

Ưu điểm: 

- Không cần xây dựng bể lắng, tiếp kiệm được chi phí xây dựng, cũng như diện tích công trình.

- Có thể được vận hành ở nồng độ MLSS cao (5000-8000 mg/L) - tải trọng cao.

- Chất lượng nước sau xử lý cao và ổn định, có thể được xả trực tiếp vào nguồn nước mặt hoặc tái sử dụng cho tưới cỏ cây.

Khu công nghiệp BOOMIN VINA (Hàn Quốc) là khu công nghiệp đã được Công ty Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông (ASIATECH GROUP), triển khai xây dựng HỆ THỐNG XỬ LÝ MBR để xử lý nước thải. mang lại hiệu quả tối đa với công xuất  1000 M/Ngày.

Hình ảnh một góc của hệ thống xử lý MBR của ASIATECH GROUP.

Hình ảnh Màng lọc Hóa Lý & Sinh Học (Màng MBR) của ASIATECH.

Với phương pháp này giúp giảm chi phí xây dựng hệ thống bể lắng tiếp kiệm chi cho doanh nghiệp, nhưng vẫn mang lại độ tin cậy cao và ổn định cho các khu công nghiệm xử lý dệt nhuộm. 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG