Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Đường phố vắng vẻ do dịch Covid19 nhưng không khí Hà Nội vẫn ô nhiễm cao.

Tổng cục Môi trường nhận định, trong thời gian từ ngày 13 - 20/03, chất lượng không khí tại một số đô thị của nước ta không có nhiều biến động so với tuần trước đó.

Thủ đô Hà Nội vẫn có 4/7 ngày trong tuần bị ô nhiễm bụi mịn PM2.5, trong đó có ngày 16/3, ô nhiễm ở mức khá cao (vượt gấp 2 lần giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT TB24h). Các đô thị khác, cơ bản chất lượng không khí vẫn duy trì ở mức tốt và trung bình. So sánh giữa các đô thị, ngoài Hà Nội là khu vực tiếp tục bị ô nhiễm cao nhất, Hạ Long, Việt Trì, Tp. Hồ Chí Minh vẫn có giá trị thông số PM2.5 cao hơn khu vực Tp. Huế và Nha Trang.

Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày cho thấy, tại Thủ đô có 3 ngày chất lượng không khí ở mức kém (AQI từ 101 – 150) và 1 ngày có chất lượng không khí ở mức xấu (AQI từ 151 – 200). Các đô thị khác chất lượng không khí đều duy trì ở mức tốt (AQI ≤ 50) và trung bình (AQI từ 51 – 100). Riêng ngày 18 và 19/3 chất lượng không khí ở tất cả đô thị đều ở mức tốt (AQI <50).

Tại thủ đô Hà Nội, giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 có sự thay đổi rất lớn giữa các ngày. Ngày 16/3, mức độ ô nhiễm bụi PM2.5 cao nhất so với các ngày khác trong tuần, tại tất cả các trạm đều có giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, ngày 18 và 19/3 giá trị này lại thấp hơn khá nhiều so với giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các trạm cũng cho thấy, trong các ngày 13, 15 và 17/3 chất lượng không khí duy trì ở mức kém (AQI từ 101 – 150), trong ngày 16/3 chất lượng không khí ở mức xấu (AQI từ 151 – 200) tại đa số các trạm. Xét tới yếu tố thời tiết, có thể thấy những ảnh hưởng rõ rệt của thời tiết đến chất lượng không khí trong 01 tuần vừa qua. Ngày 13, 15 và 16/3 là những ngày trời âm u, sương mù khá nặng, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, giá trị thông số PM2.5 quan trắc được cũng tăng rất cao.

Theo số liệu của Tài nguyên & Môi trường 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG