Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Tin Môi Trường

Tích cực triển khai các dự án về môi trường

10/03/2020
Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về việc triển khai các dự án về môi trường do Ngân hàng Thế giới tài...

Kẻ sát nhân vô hình giữa thành phố "Ô nhiễm không khí PM2.5"

18/12/2019
Ô nhiễm không khí trong thành phố.

Chủ tịch Hà Nội: "Không công nghệ nào có thể làm sạch sông Tô Lịch".

12/12/2019
Công nghệ nào có thể làm sạch sông Tô Lịch.
1 2 3 4 5
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG