ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Tư vấn - luật
Các dự án TVQLMT cho Khu công nghiệp

_____- KCN Việt Phát - Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An (tỉnh Long An)

_____- Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Tp.HCM)

_____- Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ  Phước Đông – Bời Lời – Công ty VGR (tỉnh Tây Ninh)

_____- KCN Tân Đức –Công ty cổ phần Đức Lợi (tỉnh Bình Thuận)

_____- Cụm Công nghiệp Sông Cầu - Tổng Công ty Khánh Việt (tỉnh Khánh Hòa)

 

_____.......

_____Hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để được hổ trợ tốt nhất.!